BASIS-jaar: DE KRACHT VAN HET CONTACT

Deze opleiding wordt sinds 2017 verzorgd door het Gestalt Department van de Inholland Academy. Voor verdere actuele info ga naar 'Inholland Gestaltopleidingen'

 

Het basisjaar Gestalt wordt aangeboden onder de naam "De kracht van het contact" (naar het hart van afgestemde hulpverlening) en leiden op in de Gestalt methodiek voor empowerment van zowel de cliënt als de hulpverlener.

Het betreft een opleiding met de nadruk op procesmatig individueel en relationeel leren, aansluitend op de eigen werksituatie.

Er wordt heel specifiek ervaringsgericht gewerkt rond de beweeglijkheid in diverse vormen van contact.

In de opleiding is een geïntegreerd aanbod van
- de Gestalt-theorie en methodiek
- ervaringsgerichte interacties
- groepssupervisie op werkervaringen
- schriftelijke reflecties
- studie van literatuur
- informatie over actuele maatschappelijke ontwikkelingen

We richten ons op het relationele aspect tussen mensen.
Wij vertrekken vanuit het gegeven dat de kwaliteit van de relatie tussen cliënt en hulpverlener de belangrijkste factor is die maakt dat de begeleiding het gewenste effect heeft.

De opleiding sluit aan bij de 8 bakens van Welzijn Nieuwe Stijl met centrale termen als:
- eigen kracht 
- de vraag achter de vraag 
- meer collectief dan individueel 
- ruimte voor de professional

Dit legt een stevig fundament voor professionele én persoonlijke ontwikkeling.

Toelatingseisen
Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een HBO diploma. Als dit een diploma in een menswetenschap is maakt dit de uiteindelijke accreditatie als Gestalt therapeut iets makkelijker. Voor mensen met een ander HBO diploma is er het PSBK traject (Psycho Sociale Basis Kennis, een cursus van 12 keer een dag) waardoor volledige accreditatie mogelijk wordt.

Tevens is het nodig dat zij werkzaam zijn (eventueel als vrijwilliger) in:
Geestelijke Gezondheidszorg, Zorg & Welzijn, Maatschappelijk Werk, Thuisbegeleiding, Centra voor Jeugd en Gezin, Jeugdzorg, Jeugdbescherming, Buurtbemiddeling, Casemanagement, jongerenwerk of andere situiaties waarin zij een verantwoordelijkheid als begeleider hebben.

 

Wij richten ons op:
- mensen die zich willen ontwikkelen tot Gestalt Coach, Counselor of Therapeut
- mensen die een degelijke basis zoeken voor het aangaan van diepgaande en intieme hulpverlening en begeleidings-relaties.

 

Kosten en tijden Basisopleiding "De kracht van het contact"

 -Behalve het slotweekend (dat in Conferentiecentrum Mennorode te Elspeet is) zijn de trainingen eens per maand op zaterdag en zondag, in Amsterdam of Rotterdam. Totaal gaat het om 21 opleidingsdagen verspreid over 9 maanden, beginnend in januari, eindigend begin december.
-De groepsgrootte is minimaal 10, maximaal 16 deelnemers
-Voor de verwerking van de eerste aanmelding en het intake gesprek wordt € 100 gerekend.
-De cursuskosten bedragen € 3390 (betaling in meerdere termijnen mogelijk). 

Niet inbegrepen zijn:
-Aanschaf boeken.
-Eventuele leertherapie.
-Reiskosten van en naar de weekenden.
-Lunch tijdens de weekenden in Amsterdam.

 

Waardering en niveau van de opleiding


Na het afronden van de basisopleiding kun je doorstromen naar de 2 jarige Gestalt Counceling en Therapie opleiding

WAARDERING EN NIVEAU VAN DE OPLEIDING

Na het afronden van de basisopleiding krijg je een attest en kun je doorstromen naar de 2 jarige Gestalt Counseling en Therapie Opleiding

-----------------------------

ERKEND DIPLOMA

      

-----------------------------

LINKS

  

0