gestalt

BASIS-jaar: DE KRACHT VAN HET CONTACT

Het basisjaar Gestalt wordt aangeboden onder de naam "De kracht van het contact" (naar het hart van afgestemde hulpverlening) en leiden op in de Gestalt methodiek voor empowerment van zowel de cliënt als de hulpverlener.
In het opleidingsjaar 2020-2021 gaan wij onderzoeken op welke manieren wij de krachten kunnen bundelen met het Kempler Instituut Nederland, die eveneens een erkende Gestaltopleiding aanbieden. Er zal een uitwisseling van docenten plaatsvinden. De samenwerking is erop gericht een nog diversere en dynamischere opleiding te kunnen aanbieden.

Het betreft een opleiding met de nadruk op procesmatig individueel en relationeel leren, aansluitend op de eigen werksituatie.

Er wordt heel specifiek ervaringsgericht gewerkt rond de beweeglijkheid in diverse vormen van contact.

In de opleiding is een geïntegreerd aanbod van
- de Gestalt-theorie en methodiek
- ervaringsgerichte interacties
- groepssupervisie op werkervaringen
- schriftelijke reflecties
- studie van literatuur
- informatie over actuele maatschappelijke ontwikkelingen

We richten ons op het relationele aspect tussen mensen.
Wij vertrekken vanuit het gegeven dat de kwaliteit van de relatie tussen cliënt en hulpverlener de belangrijkste factor is die maakt dat de begeleiding het gewenste effect heeft.

Dit legt een stevig fundament voor professionele én persoonlijke ontwikkeling.

Toelatingseisen
Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een HBO diploma. Als dit een diploma in een menswetenschap is maakt dit de uiteindelijke accreditatie als Gestalt therapeut iets makkelijker. Voor mensen met een ander HBO diploma is er het PSBK traject (Psycho Sociale Basis Kennis, een cursus van 12 keer een dag) waardoor volledige accreditatie mogelijk wordt.

Tevens is het nodig dat zij werkzaam zijn (eventueel als vrijwilliger) in:
Geestelijke Gezondheidszorg, Zorg & Welzijn, Maatschappelijk Werk, Thuisbegeleiding, Centra voor Jeugd en Gezin, Jeugdzorg, Jeugdbescherming, Buurtbemiddeling, Casemanagement, jongerenwerk of andere situiaties waarin zij een verantwoordelijkheid als begeleider hebben.

 

Wij richten ons op:
- mensen die zich willen ontwikkelen tot Gestalt Coach, Counselor of Therapeut
- mensen die een degelijke basis zoeken voor het aangaan van diepgaande en intieme hulpverlening en begeleidings-relaties.

 

Kosten en tijden Basisopleiding "De kracht van het contact"

 -Behalve het slotweekend (dat misschien in een conferentiecentrum is) zijn de trainingen eens per maand op zaterdag en zondag, in Dordrecht (Weeshuisstraat 8a). Totaal gaat het om 21 opleidingsdagen verspreid over 9 maanden, beginnend in september, eindigend midden juni.
-De groepsgrootte is minimaal 10, maximaal 16 deelnemers
-De cursuskosten bedragen € 3990 (betaling in meerdere termijnen mogelijk). 

Niet inbegrepen zijn:
-Aanschaf boeken.
-Eventuele leertherapie.
-Reiskosten van en naar de weekenden.
-Lunch tijdens de weekenden in Amsterdam.

 

Waardering en niveau van de opleiding


Na het afronden van de basisopleiding kun je doorstromen naar de 2 jarige Gestalt Counceling en Therapie opleiding en daarna eventueel nog naar het Accreditatiejaar

 

Aanmelden via info@nsgestalt.nl, t.a.v. Michiel van den Heuvel