BASISOPLEIDING: DE KRACHT VAN HET CONTACT

Deze opleiding wordt sinds 2017 verzorgd door het Gestalt Department van de Inholland Academy. Voor verdere actuele info ga naar 'Inholland Gestaltopleidingen'

 

De eerste twee basisjaren worden aangeboden onder de naam "De kracht van het contact" (naar het hart van afgestemde hulpverlening) en leiden op in de Gestalt methodiek voor empowerment van zowel de cliënt als de hulpverlener.

Het betreft een opleiding met de nadruk op procesmatig individueel en relationeel leren, aansluitend op de eigen werksituatie.

Er wordt heel specifiek ervaringsgericht gewerkt rond de beweeglijkheid in diverse vormen van contact.

In de opleiding is een geïntegreerd aanbod van
- de Gestalt-theorie en methodiek
- ervaringsgerichte interacties
- groepssupervisie op werkervaringen
- schriftelijke reflecties
- studie van literatuur
- informatie over actuele maatschappelijke ontwikkelingen

We richten ons op het relationele aspect tussen mensen.
Wij vertrekken vanuit het gegeven dat de kwaliteit van de relatie tussen cliënt en hulpverlener de belangrijkste factor is die maakt dat de begeleiding het gewenste effect heeft.

De opleiding sluit aan bij de 8 bakens van Welzijn Nieuwe Stijl met centrale termen als:
- eigen kracht 
- de vraag achter de vraag 
- meer collectief dan individueel 
- ruimte voor de professional

Dit legt een stevig fundament voor professionele én persoonlijke ontwikkeling.

Toelatingseisen
Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een HBO diploma Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Vaktherapie, Culturele Maatschappelijke Vorming, Psychologie of vergelijkbaar.

Tevens is het nodig dat zij vanuit deze opleidingsachtergrond werkzaam zijn (eventueel als vrijwilliger) in:
Geestelijke Gezondheidszorg, Zorg & Welzijn, Maatschappelijk Werk, Thuisbegeleiding, Centra voor Jeugd en Gezin, Jeugdzorg, Jeugdbescherming, Buurtbemiddeling, Casemanagement, jongerenwerk, enz.

 

Wij richten ons op:
- mensen die zich willen ontwikkelen tot de WMO "nieuwe professional" die zich vrij kan bewegen tussen regelgeving, doelstellingen en afgestemd menselijk contact.
- mensen die een degelijke basis zoeken voor het aangaan van diepgaande en intieme hulpverleningsrelaties.

 

Kosten en tijden Basisopleiding "De kracht van het contact"

 -Behalve het begin- en slotweekend (die in Conferentiecentrum Mennorode te Elspeet zijn) zijn de trainingen eens per maand op zaterdag en zondag, in Amsterdam. Totaal gaat het om 21 opleidingsdagen verspreid over 9 maanden, beginnend in september, eindigend half juni.
-De groepsgrootte is minimaal 10, maximaal 18 deelnemers
-Voor de verwerking van de eerste aanmelding en het intake gesprek wordt € 100 gerekend.
-De cursuskosten bedragen € 7750 voor de twee jaar (betaling in meerdere termijnen mogelijk). 

Niet inbegrepen zijn:
-Aanschaf boeken.
-Eventuele leertherapie.
-Reiskosten van en naar de weekenden.
-Lunch tijdens de weekenden in Amsterdam.

 

Waardering en niveau van de opleiding


Na het afronden van de basisopleiding kun je doorstromen naar de Voortgezette Gestalt Therapie Opleiding.

WAARDERING EN NIVEAU VAN DE OPLEIDING

Voor de basisopleiding is een BAMw (Maatschappelijk werk en Agogen) erkenning van 20.75 punten. Het 1e jaar kan apart met een diploma afgesloten worden.
Na het afronden van de basisopleiding kun je doorstromen naar de Voortgezette Gestalt Therapie Opleiding.

-----------------------------

ERKEND DIPLOMA

      

-----------------------------

LINKS

  

0